terug

In memoriam

An Vermeylen

°10/01/1945 †08/05/2023

We wisten dat het onvermijdelijke zou komen
maar we wisten niet dat het zo snel zou zijn.
Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel.
Moegestreden ben je vredig van ons heengegaan.

AnVermeylen

Privacy Policy | Webdesign Webit |

© 2023