terug

In memoriam

Jos Beyers

°08/04/1949 †01/11/2023

Een minzaam man is heengegaan

een man van woord en daad

hij was een vriend van iedereen

van het zuiverste karaat.

RK-Beyers-1

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2023