terug

In memoriam

Leona Vermeiren

°30/08/1940 †18/06/2022

Na een leven van liefdevolle zorgen voor haar
echtgenoot, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
is van ons heengegaan

LeonaVermeiren

Privacy Policy | Webdesign Webit |

© 2023