terug

In memoriam

Mon Dervaes

°05/08/1933 †21/10/2023

Weemoed is een foto van voor twintig jaar.
Familie, nog samen, nog gezond.
Is toen. Met een lijst van nu errond.
Het nu houdt het verleden bij elkaar.

MonDervaes

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2023