Personen met een handicap

Het gemeentebestuur verwittigt automatisch de FOD Sociale Zekerheid, Directie- Generaal Personen met een handicap via de Kruispuntbank na de aangifte van overlijden. Als de persoon met een handicap de overledene was, wordt de uitkering meteen stopgezet.

Als de partner de overledene was, wordt zijn/haar dossier herbekeken in de nieuwe gezinssituatie.
Een eventuele vermogensaangifte naar aanleiding van het overlijden kan het recht op de Tegemoetkoming Voor Hulp Aan Bejaarden beïnvloeden.
Een dossier dat nog in onderzoek was, wordt verder afgewerkt.
Eventuele tegoeden worden aan de nabestaanden uitbetaald.

Laat u eerst uitgebreid door ons informeren omtrent alle mogelijkheden.

+32(0) 3 651 81 68 | info@demeyeruitvaart.be

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2024