Condoleren - Gilbert Rooms

13/01/1946 - 16/09/2022

Via dit formulier kan je je medeleven uitdrukken aan de familie.

De Meyer Uitvaart houdt zich er aan zorgvuldig om te springen met uw persoonlijke gegevens (conform de GDPR-wetgeving) en deze in geen geval te bezorgen aan derde partijen.

Gilbert Rooms

°13/01/1946 †16/09/2022

Privacy Policy | Webdesign Webit |

© 2022