Condoleren - Julienne Lembrechts

11/04/1938 - 01/12/2022

Via dit formulier kan je je medeleven uitdrukken aan de familie.

De Meyer Uitvaart houdt zich er aan zorgvuldig om te springen met uw persoonlijke gegevens (conform de GDPR-wetgeving) en deze in geen geval te bezorgen aan derde partijen.

Julienne Lembrechts

°11/04/1938 †01/12/2022

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2023