Condoleren - Ferre Verresen

11/07/1938 - 23/05/2022

Via dit formulier kan je je medeleven uitdrukken aan de familie.

De Meyer Uitvaart houdt zich er aan zorgvuldig om te springen met uw persoonlijke gegevens (conform de GDPR-wetgeving) en deze in geen geval te bezorgen aan derde partijen.

Ferre Verresen

°11/07/1938 †23/05/2022

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2023