terug

Inhoudelijke verzorging uitvaart

Voor de inhoudelijke verzorging van uitvaarten in de kerk zijn uiteraard de betrokken parochies verantwoordelijk. 

Zelf hechten wij het grootste belang aan de inhoudelijke verzorging van de uitvaarten die in één van onze aula’s plaatsvinden, of gebeurlijk op een andere buitenkerkelijke locatie. 

Hiervoor hebben wij reeds een jarenlange en alom bijzonder gewaardeerde samenwerking tot stand gebracht met ervaren ritueelbegeleiders.

Wenst u een christelijk geïnspireerde dienst die toch buiten een kerkgebouw of kapel plaatsvindt, dan kunnen we u in contact brengen met een broeder of diaken. 

Uiteraard laten wij voor de families/nabestaanden steeds de mogelijkheid open om hun eigen voorgang(st)ers of ritueelbegeleid(st)ers aan te zoeken, zij het van een neutrale, vrijzinige of eender welke religieuze gezindte. 

Laat u eerst uitgebreid door ons informeren omtrent alle mogelijkheden.

+32(0) 3 651 81 68 | info@demeyeruitvaart.be

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2024