Aangifte van overlijden

Aangifte van overlijden

Dit gebeurt in regel door uw begrafenisondernemer op de Burgerlijke Stand van de overlijdensgemeente.
Daarbij bekomen wij voor u de nodige uittreksels uit de akte van overlijden, welke u nodig zult hebben voor de verschillende instanties en doeleinden hier verder besproken.

Laat u eerst uitgebreid door ons informeren omtrent alle mogelijkheden.

+32(0) 3 651 81 68 | info@demeyeruitvaart.be

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2024