Diverse uitkeringen en vergoedingen

Indien de overledene één of meerdere van deze uitkeringen genoot :

  • rente arbeidongeval via verzekeringsmij / beroepsziekte via Fonds voor Beroepsziekten
  • rente vanwege Nationale Kas voor Oorlogspensioenen
  • toelage vanwege Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
  • ouderdomsrente
  • inkomensvervangende tegemoetkoming / integratietegemoetkoming / tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
    via de Sociale Zekerheid
  • toelage voor mantelzorg via Vlaamse zorgverzekering …

… verwittig dan de betrokken dienst(en) d.m.v. uittreksel van overlijden en dossiernummer

Laat u eerst uitgebreid door ons informeren omtrent alle mogelijkheden.

+32(0) 3 651 81 68 | info@demeyeruitvaart.be

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2024