Verzekeringen

Wend u tot de verzekeringsmakelaar/-agent/-maatschappij om de verschillende verzekeringen van de overledene af te sluiten dan wel verder te zetten (familiale, inboedel, brand, auto, diefstal, leven …).

Zolang het verzekerde risico blijft bestaan, zullen de maatschappijen de dekking laten doorlopen.

Is het risico door het overlijden weggevallen, dan schorsen ze de polis.
Het gedeelte van de betaalde premies dat nog niet is opgebruikt, zal later worden toegevoegd aan de nalatenschap.

Als het gaat om verzekeringen die verband houden met het overlijden (levensverzekering, schuldsaldoverzekering, …) dan zal de maatschappij de procedure van vergoeding van de begunstigde in gang zetten.

Een levensverzekering voorziet in de uitbetaling van een som bij vroegtijdig overlijden en dodelijk (werk)ongeval.
Ook de uitvaartverzekering is een levensverzekering.
U dient de polis, een uittreksel uit de overlijdensakte en de uitvaartfactuur voor te leggen, en dikwijls ook een copie van de ID-kaart van de begunstigde en zijn/haar rekeningnummer.

De schuldsaldoverzekering dekt de nog openstaande schuld bij een hypothecaire lening.
Neem contact met de kredietinstelling. U heeft de polis en een kwijtschrift van de laatste premiebetaling nodig, alsook uittreksel overlijdensakte.

Laat u eerst uitgebreid door ons informeren omtrent alle mogelijkheden.

+32(0) 3 651 81 68 | info@demeyeruitvaart.be

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2024