Kinderen bij het overlijden

Na het overlijden van de vader of de moeder kan “verhoogde” wezenbijslag betaald worden.

Dit betekent dat de basiskinderbijslag (1e, 2e of 3e rang), toegekend vóór het overlijden,
voor elk van de weeskinderen vervangen wordt door één vast bedrag, eventueel verhoogd met de leeftijdsbijslag of de bijslag voor kinderen met een aandoening. kijk op vlaanderen.famifed.be

De langstelevende ouder heeft automatisch het ouderlijk gezag.

Er wordt geen voogd of toeziend voogd meer aangesteld voor de minderjarige kinderen tenzij beide ouders
overleden zijn.


De rechter komt niet tussenbeide, tenzij er een problematische opvoedingssituatie ontstaat (bijzondere jeugdbijstand).

Als aangeslotene bij de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, heeft u als weduw(naar)e met
kinderen ten laste wellicht recht op een overlijdenspremie.

Laat u eerst uitgebreid door ons informeren omtrent alle mogelijkheden.

+32(0) 3 651 81 68 | info@demeyeruitvaart.be

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2024