Testament

Had de overledene een testament? Uw notaris kan hiervoor het Centraal Register van Uiterste Wilsbeschikkingen en Testamenten raadplegen.

Ook eigenhandige, onderhandse testamenten die in bewaring zijn gegeven bij een notaris, kunnen aldus steeds teruggevonden worden, net zoals huwelijksovereenkomsten waarbij de aanstaande echtgenoten elkaar voor het geval van overleving het geheel of een gedeelte van de goederen waaruit hun nalatenschap zal bestaan, toewijzen, en die afwijken van de gelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen.

Bij een vermoeden van de aanwezigheid van een testament van de overledene, niet in bewaring gegeven bij een notaris, moeten de familieleden dit zelf zoeken. Hetzij in het sterfhuis of elders.

DE NALATENSCHAP

Wat de nalatenschap betreft zijn er drie mogelijkheden :

  • nalatenschap zuiver aanvaarden
  • nalatenschap verwerpen (bij vermoeden van schulden)
  • nalatenschap laten inventariseren door de notaris en dan beslissen
    (=aanvaarden onder voorbehoud van boedelbeschrijving)

Zowel voor de onmiddellijke verwerping als voor de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, moest u zich in het verleden wenden tot de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Sinds 3 augustus 2017 echter kan dit enkel nog middels het afleggen van een verklaring bij de notaris van uw keuze.

Bij deze ook belangrijk om weten: 

In tegenstelling tot wat dikwijls wordt beweerd vormt het betalen van de begrafenisfactuur géén daad van aanvaarding van de nalatenschap. M.a.w.: wie de begrafeniskosten betaalt, kan nog steeds de nalatenschap verwerpen, en kan niet gehouden worden om ook de andere schulden van de overledene te betalen.

Opgelet! 

Als u bvb. meteen na het overlijden van een ouder iets van de inboedel uit het ouderlijk huis meeneemt, alvorens de notaris de inventarisering heeft kunnen opmaken, aanvaardt u de volledige erfenis ongeacht deze schulden of waarde bevat.

Als u na maximum drie maanden en 40 dagen helemaal niets gedaan heeft, d.w.z. de erfenis niet aanvaard noch verworpen heeft, dan heeft u volgens de wet dat u de erfenis de facto aanvaardt, met de eventuele schulden ervan.

Laat u eerst uitgebreid door ons informeren omtrent alle mogelijkheden.

+32(0) 3 651 81 68 | info@demeyeruitvaart.be

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2024