Ziekenfonds

Breng snel uw ziekenfonds op de hoogte, zeker als de overledene een ziektevergoeding of invaliditeitsuitkering genoot, en bezorg een uittreksel van de overlijdensakte via het loket.

(Opsturen of in de bus stoppen mag ook, maar vermeld naam, adres, rijksregisternummer en rekeningnummer van de overledene).

Ten behoeve van de nabestaanden worden alle aspecten van de ziekteverzekering in orde gebracht :

  • aanpassen van hun hoedanigheid als verzekerde (weduwe/weduwnaar, wezen);
  • nagaan of ze recht hebben op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen (afhankelijk van jaarlijks
    bruto-inkomen van de weduwe/ weduwnaar);
  • afgifte van nieuwe gele klevers.

! Geneeskundige zorg die verstrekt werd vóór de overlijdensdatum kan nog steeds terugbetaald worden.

Naast bovenstaande wettelijke dienstverlening kan u bij sommige ziekenfondsen ook terecht voor meer specifieke dienstverlening rond overlijden en nalatenschap :

Was de overledene ziek was voorafgaand aan het overlijden neem dan zeker contact op met het ziekenfonds voor opvolging van eventuele zware kosten inzake behandeling of opname.
Elk ziekenfonds beschikt over een dienst Maatschappelijk Werk die begeleiding en ondersteuning kan bieden bij complexe en moeilijke situaties.

Veel ziekenfondsen hebben daarnaast een dienst Pensioenen die begeleiding en ondersteuning kunnen bieden bij het overlevingspensioen.

Laat u eerst uitgebreid door ons informeren omtrent alle mogelijkheden.

+32(0) 3 651 81 68 | info@demeyeruitvaart.be

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2024