Overlijden ten gevolge van arbeidsongeval / beroepsziekte

Het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten ressorteren nu samen onder FEDRIS, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s

ARBEIDSONGEVAL

Vergoeding van begrafeniskosten – PRIVÉSECTOR

Heeft uw echtgenoot, echtgenote, kind, ouder, grootouder, broer of zus een dodelijk arbeidsongeval gehad, dan vergoedt de verzekeringsonderneming u de begrafeniskosten.
Als u geen erfgenaam van het slachtoffer bent, maar u de begrafeniskosten hebt betaald, kunt u ook aanspraak maken op de vergoeding
als u kunt aantonen dat u de begrafeniskosten hebt betaald.
Hebt u uw overleden echtgenoot, echtgenote, kind, ouder, grootouder, broer of zus (uit het buitenland) (moeten) laten overbrengen
naar de plaats waar u hem of haar wenst te laten begraven, dan betaalt de verzekeringsonderneming die overbrengingskosten volledig terug.

Rente als vergoeding voor dodelijk arbeidsongeval van naast familielid

Heeft uw echtgenoot, echtgenote, wettelijk samenwonende partner, kind, ouder, grootouder, broer of zus een dodelijk arbeidsongeval gehad,
dan kunt u als rechthebbende aanspraak maken op een tijdelijke rente of levenslange rente (ook lijfrente genoemd).
De voorwaarden voor de rente en het bedrag ervan verschillen naargelang uw relatie met het slachtoffer.

Overlijdensbijslag

Heeft uw echtgenoot, echtgenote, ouder, kind, grootouder, broer of zus een ongeval gehad op de arbeidsplaats of op de weg naar en van het werk,
had hij of zij daardoor een blijvende arbeidsongeschiktheid en is hij of zij na de herzieningstermijn aan de gevolgen van dat arbeidsongeval overleden?
Dan hebt u als rechthebbende, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, recht op een overlijdensbijslag.
Die overlijdensbijslag wordt berekend op basis van een forfaitair bedrag en kan voor een bepaalde duur of levenslang worden betaald.
U krijgt de overlijdensbijslag van de verzekeringsonderneming die het arbeidsongeval heeft geregeld.

Vergoeding van begrafeniskosten – PUBLIEKE SECTOR

Heeft uw echtgenoot, echtgenote, kind, ouder, grootouder, broer of zus een dodelijk arbeidsongeval gehad,
dan vergoedt de werkgever van uw overleden familielid u de begrafeniskosten als u kunt aantonen dat u de begrafeniskosten hebt betaald.
Als u geen erfgenaam van het slachtoffer bent, maar u de begrafeniskosten hebt betaald, kunt u ook aanspraak maken op de vergoeding
als u kunt aantonen dat u de begrafeniskosten hebt betaald.
Moet u uw overleden echtgenoot, echtgenote, kind, ouder, grootouder, broer of zus (uit het buitenland) (laten) overbrengen naar de plaats van de begrafenis?
Dan doet de werkgever van uw overleden familielid het nodige en betaalt hij de overbrengingskosten, inclusief administratieve kosten,
bovenop de forfaitaire vergoeding voor begrafeniskosten.

Tegemoetkoming in de begrafenis van een personeelslid van de politiediensten,
zie artikels 11.5.2 tot en met 11.5.10 van het Koninklijk Besluit van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.

Rente als vergoeding voor dodelijk arbeidsongeval van naast familielid

Heeft uw echtgenoot, echtgenote, wettelijk samenwonende partner, kind, ouder, grootouder, broer of zus een dodelijk arbeidsongeval gehad,
dan kunt u als rechthebbende aanspraak maken op een tijdelijke rente of levenslange rente (ook lijfrente genoemd).
De voorwaarden voor de rente en het bedrag ervan verschillen naargelang uw relatie met het slachtoffer.

Overlijdensbijslag

Heeft uw echtgenoot, echtgenote, ouder, kind, grootouder, broer of zus een ongeval gehad op de arbeidsplaats of op de weg naar en van het werk
en is hij of zij na de herzieningstermijn aan de gevolgen van dat arbeidsongeval overleden?
Dan hebt u als rechthebbende, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, recht op een overlijdensbijslag.
Die overlijdensbijslag is een forfaitair bedrag en kan voor een bepaalde duur of levenslang worden betaald.
Het is de werkgever van het slachtoffer die, op basis van het advies van de bevoegde medische dienst, beslist over de toekenning van de overlijdensbijslag.
U moet de overlijdensbijslag daarom aan de dienst van de werkgever die bevoegd is voor arbeidsongevallen aanvragen met een aangetekende brief
waaraan u alle bewijsstukken toevoegt.

Niet van toepassing voor personeel van de politiediensten.

BEROEPSZIEKTE

Vergoeding van begrafeniskosten – PRIVÉSECTOR

Is uw echtgenoot, echtgenote, ouder, grootouder, kind, broer of zus overleden als gevolg van een beroepsziekte?
Als u een overlijdensakte naar Fedris stuurt en aantoont dat u de begrafeniskosten hebt betaald, kunt u aanspraak maken op de terugbetaling daarvan.
Als u geen erfgenaam van het slachtoffer bent, maar u de begrafeniskosten hebt betaald en dat ook kunt aantonen, kunt u ook aanspraak maken op de vergoeding daarvan.
Hebt u uw overleden echtgenoot, echtgenote, ouder, grootouder, kind, broer of zus (uit het buitenland) (moeten) laten overbrengen
naar de plaats waar u hem of haar wenst te laten begraven, dan betaalt Fedris die overbrengingskosten terug.

Jaarlijkse vergoeding voor overlijden als gevolg van beroepsziekte

Is uw echtgenoot, echtgenote, ouder, grootouder, kind, broer of zus overleden als gevolg van een beroepsziekte?
Als u een overlijdensakte en het ingevulde formulier 340 – “Aanvraag voor schadeloosstelling wegens overlijden als gevolg van beroepsziekte” – naar Fedris stuurt,
kunt u als rechthebbende aanspraak maken op een jaarlijkse vergoeding.
De voorwaarden voor de jaarlijkse vergoeding en het bedrag ervan verschillen naargelang uw relatie met het slachtoffer.

Vergoeding van begrafeniskosten – PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEID

Is uw echtgenoot, echtgenote, ouder, grootouder, kind, broer of zus overleden als gevolg van een beroepsziekte?
Als u een overlijdensakte naar Fedris stuurt en aantoont dat u de begrafeniskosten hebt betaald, kunt u aanspraak maken op de terugbetaling daarvan.
Als u geen erfgenaam van het slachtoffer bent, maar u de begrafeniskosten hebt betaald en dat ook kunt aantonen, kunt u ook aanspraak maken op de vergoeding daarvan.
Hebt u uw overleden echtgenoot, echtgenote, ouder, grootouder, kind, broer of zus (uit het buitenland) (moeten) laten overbrengen naar de plaats van de begrafenis?
Dan zorgt de werkgever van uw overleden familielid voor de terugbetaling van de overbrengingskosten.

Jaarlijkse vergoeding voor overlijden als gevolg van beroepsziekte

Is uw echtgenoot, echtgenote, ouder, grootouder, kind, broer of zus overleden als gevolg van een beroepsziekte?
Als u een overlijdensakte en het ingevulde formulier 340 – “Aanvraag voor schadeloosstelling wegens overlijden als gevolg van beroepsziekte” – naar Fedris stuurt,
kunt u als rechthebbende aanspraak maken op een jaarlijkse vergoeding.
De voorwaarden voor de jaarlijkse vergoeding en het bedrag ervan verschillen naargelang uw relatie met het slachtoffer.

Laat u eerst uitgebreid door ons informeren omtrent alle mogelijkheden.

+32(0) 3 651 81 68 | info@demeyeruitvaart.be

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2024