Werkgever

Bezorg een uittreksel van de overlijdensakte aan de werkgever van de overledene.

Hij zorgt voor uitbetaling van alle nog verschuldigde lonen of wedden, vergoedingen, premies …
De overledene was

 • bediende : werkgever betaalt vakantiegeld rechtstreeks uit aan de erfgenamen.
 • arbeid(st)er : vraag het vakantiegeld aan bij het vakantiefonds waarbij de overledene aangesloten was.
 • (gepensioneerd) ambtenaar : begrafenisvergoeding aanvragen.
  (zie hierboven hoofdstuk “Bregrafenisvergoeding”).

Nabestaanden hebben volgens hun graad van verwantschap wellicht recht op één of meerdere dagen rouwverlof (klein verlet).
Hiertoe moeten zij hun werkgever een rouwbericht of beter nog een uittreksel uit de overlijdensakte kunnen voorleggen.

Klein verlet

 • van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner: 10 dagen. De eerste 3 dagen zijn verplicht op te nemen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis. De overige 7 dagen mag de werknemer vrij opnemen binnen het jaar na het overlijden.
 • van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer: 3 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
 • van een broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont: 2 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
 • van een broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont: 1 dag, de dag van de begrafenis.
 • van een pleegkind: 10 dagen bij het overlijden van een pleegkind waarvan de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner pleegouder was in het kader van langdurige pleegzorg (langer dan 6 maanden). De eerste 3 dagen op te nemen in periode tussen overlijden en begrafenis. Resterende 7 dagen vrij op te nemen binnen het jaar na het overlijden. Bij kortdurende pleegzorg (korter dan 6 maanden) hebben pleegouders recht op 1 dag rouwverlof, op te nemen op de dag van de begrafenis.
 • Mogelijks zijn er ook nog afwijkingen hierop n.a.v. statuut (ambtenaar) of CAO.

Laat u eerst uitgebreid door ons informeren omtrent alle mogelijkheden.

+32(0) 3 651 81 68 | info@demeyeruitvaart.be

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2024