Nuttige informatie

inzake administratieve afwikkeling
en regelen nalatenschap na overlijden

Aangifte van overlijden

1Aangifte van overlijden

Dit gebeurt in regel door uw begrafenisondernemer op de Burgerlijke Stand van de overlijdensgemeente.

Lees meer

Notaris

1Testament

Had de overledene een testament? Uw notaris kan hiervoor het Centraal Register van Uiterste Wilsbeschikkingen en Testamenten raadplegen.

Lees meer

2Aangifte van de nalatenschap – succesierechten

Successierechten zijn de belasting verschuldigd op de waarde van alle goederen die uit de nalatenschap van een overledene worden verkregen, ná aftrek van de begrafeniskosten en gebeurlijke schulden.

Lees meer

Financieel

1Bank

Verwittig uw bank. Wellicht zal men u een uittreksel uit de overlijdensakte vragen.

Lees meer

2Pensioenen

Echtgenoten kunnen een overlevingspensioen ontvangen uit de beroepsactiviteiten van de overleden echtgeno(o)t(e).

Lees meer

3Diverse uitkeringen en vergoedingen

Indien de overledene één of meerdere van deze uitkeringen genoot...

Lees meer

4Verzekeringen

Wend u tot de verzekeringsmakelaar/-agent/-maatschappij om de verschillende verzekeringen van de overledene af te sluiten dan wel verder te zetten (familiale, inboedel, brand, auto, diefstal, leven …).

Lees meer

5Begrafenisvergoeding

Voor ambenaren, Voor loontrekkenden of gepensioneerden uit de Privé-sector en Voor Vakbond

Lees meer

6Directe belastingen

Als de belastingplichtige overleden is, rust de verplichting tot aangifte van de personenbelasting op:

Lees meer

Kinderen

1Kinderen bij het overlijden

Na het overlijden van de vader of de moeder kan “verhoogde” wezenbijslag betaald worden.

Lees meer

2Overlijden van een kind

Verwittig zo snel als mogelijk het kinderbijslagfonds. Het recht op kinderbijslag vervalt namelijk.

Lees meer

Werksituatie

1Werkgever

Bezorg een uittreksel van de overlijdensakte aan de werkgever van de overledene.

Lees meer

2Zelfstandigen

Was de overledene een zelfstandige, vraag dan aan zijn/haar boekhouder of accountant om de nodige stappen te zetten.

Lees meer

3Overlijden ten gevolge van arbeidsongeval / beroepsziekte

Heeft uw echtgenoot, echtgenote, kind, ouder, grootouder, broer of zus een dodelijk arbeidsongeval gehad, dan vergoedt de verzekeringsonderneming u de begrafeniskosten.

Lees meer

Overige

1Ziekenfonds

Breng snel uw ziekenfonds op de hoogte, zeker als de overledene een ziektevergoeding of invaliditeitsuitkering genoot, en bezorg een uittreksel van de overlijdensakte via het loket.

Lees meer

2Personen met een handicap

Het gemeentebestuur verwittigt automatisch de FOD Sociale Zekerheid, Directie- Generaal Personen met een handicap via de Kruispuntbank na de aangifte van overlijden.

Lees meer

3Praktische zaken

Nog enkele andere praktische zaken waaraan u moet denken.

Lees meer

Bijstand gewenst?

1Administratieve rompslomp

In samenwerking met Legacio kunnen wij u ontlasten van de administratieve rompslomp – (huur)contracten, nutsvoorzieningen, telecom, verzekeringen, abonnementen – na een overlijden. Deze dienstverlening is gratis.

Meer info

2Bankrekeningen te deblokkeren en de nalatenschap te regelen

Tegen een tarief dat gemiddeld 20 tot 50% lager ligt dan wat een notaris daarvoor in rekening brengt kunnen de experten van Legacio u eveneens van dienst zijn om de bankrekeningen te deblokkeren en de nalatenschap te regelen.

Meer info

Laat u eerst uitgebreid door ons informeren
omtrent alle mogelijkheden.

+32(0) 3 651 81 68 | info@demeyeruitvaart.be

Interessante links

Privacy Policy | Deontologische code | Webdesign Webit |

© 2024